Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoutoflove outoflove
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viadouxsouvenirs douxsouvenirs
5976 9689 500
9115 9b18
Reposted fromlittlefool littlefool viazapominanie zapominanie
1978 5899
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viabrzask brzask
3765 6b9b
6852 48b4 500
Reposted fromiloveyou iloveyou viastoryofmylife storyofmylife

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

Reposted frommakswilczur makswilczur viaoutoflove outoflove
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
9946 77b0
9887 b85f
Reposted fromamatore amatore viadouxsouvenirs douxsouvenirs
Coś tam mi szeptałeś, że Cię więcej nie opuszczę,
Może to było szczere, ale później raczej smutne
Tak już jest, gdy się widzi błędy tylko cudze.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Reposted frombluuu bluuu viamaua maua
2411 f431 500
Minęło osiem miesięcy. Z Nią życie miało smak. Cokolwiek się z Nią robiło, miało się poczucie, że to coś wspaniałego. Choćby zakupy w sklepie spożywczym. Nie mam skłonności do przygód, ale przy Niej czułem się śmielej. A teraz to wszystko zostało mi zabrane. Czuję się nic niewart. Była olśnieniem. Jakbym patrzył w Słońce, wiedziałem że nie wolno, ale wrażenie było tak przemożne, że nie mogłem przestać. Móc na nią patrzeć to coś wspaniałego.
— GYPSY S01E01
Reposted frombrzask brzask
9936 5132
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl