Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2018

To dzień, w którym możesz przypomnieć sobie ile jesteś warta. Docenić każdy moment swojego życia. Spróbować inaczej. Pozwolić na więcej. Odważyć się zacząć na nowo. To chwila, kiedy możesz uzmysłowić sobie swój potencjał. Czasem zboczyć, niekiedy zawrócić, ale wciąż iść. To odpowiednia pora, aby sobie zaufać, pozwolić na słabość czy dziecięcą radość. To czas, w którym znów możesz zacząć żyć. To dzień, który może nie zmienić niczego. Ty decydujesz.
— N. Belcik
7473 af7b 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaflyingheart flyingheart
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz viaflyingheart flyingheart
7277 24fb
Czas zawsze płynie z prędkością odwrotnie proporcjonalną do tej, jakiej od niego oczekujemy.
— Carlos Ruiz Zafón – Labirynt duchów
Reposted fromnyaako nyaako viaflyingheart flyingheart
Miałam Cię. Wydawało mi się nawet, że słyszę bicie Twojego serca. To dobry znak, to przejaw, że je masz. Miałam Cię.Może nie całego, ale wystarczająco dużo, aby czuć Twoje ciepło. Miałam Cię. Może tylko na parę chwil, ale nigdy ich nie zapomnę. Miałam Cię. A teraz bal się skończył. Kopciuszek wraca do codzienności.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaflyingheart flyingheart
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaflyingheart flyingheart
0512 f22d
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viadouxsouvenirs douxsouvenirs
0254 a6ed 500
Reposted frommyrla myrla viadouxsouvenirs douxsouvenirs
0068 c097
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
5181 6814 500
5704 fc7d
7493 05b6 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadouxsouvenirs douxsouvenirs
4015 c6af
Reposted fromtosiaa tosiaa viadouxsouvenirs douxsouvenirs
0869 d712
7507 6ef4
Reposted fromskrzacik skrzacik viadouxsouvenirs douxsouvenirs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl