Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2017

i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
0439 5ea2
Reposted fromkrzysk krzysk viabrzask brzask
6057 67a1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabrzask brzask
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued

chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach

chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz

i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę

do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki

— Kaja Kowalewska / Istnieją pustki
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabrzask brzask
6053 a080 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabrzask brzask
0125 1bc7 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabrzask brzask
9043 d0e8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
4459 510a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabrzask brzask
Miała w głowie zupełny chaos. Tak jakby ktoś wziął jej czaszkę w dłonie i bardzo mocno nią potrząsnął, powodując krwawy karambol myśli i przeczuć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
2789 344d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainyou inyou
6262 0c42 500
Reposted fromcheersbaby cheersbaby viainyou inyou
Wytrzymałam bez Ciebie tydzień, więc wytrzymam też kolejny. I kolejny. I każdy następny też, aż w końcu przestanę je liczyć.
Reposted fromAdrenalizeMe AdrenalizeMe viainyou inyou
1936 f5ab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainyou inyou
8214 0c90 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viainyou inyou
Dwa razy kochałem - pomyślałem, zamykając oczy i kładąc głowę na cienkiej poduszce wznoszącej się na cztery, pięć centymetrów nad materacem. Dwa razy kochałem i dwa razy miłość mnie zniszczyła.
— John Boyne
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viainyou inyou
So I close my eyes to old ends and open my heart to new beginnings.
— Nick Frederickson
Reposted fromretro-girl retro-girl viainyou inyou
5553 3148 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viainyou inyou
1502 537e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viainyou inyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl