Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

Kto by się przejmował winem i różami? To każdy potrafi. A pokazać drugiej osobie, że nie możesz bez niej żyć? To się dopiero nazywa romantyzm.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
5029 0f6f
Reposted fromohshit ohshit viatobecontinued tobecontinued
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viatobecontinued tobecontinued
9215 a79d
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa

July 27 2017

Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaoutoflove outoflove
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viaMerrry98 Merrry98
7859 1cd5 500
Reposted fromdarkanes darkanes viaMerrry98 Merrry98
1616 8592
Reposted fromoutoflove outoflove viaMerrry98 Merrry98
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMerrry98 Merrry98
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMerrry98 Merrry98
1778 7c03
Reposted fromoutoflove outoflove viaMerrry98 Merrry98
3730 2dd1 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaoutoflove outoflove
1679 4c88
nadal czekam.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl