Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2018

Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
Reposted fromenchantement enchantement viaoutoflove outoflove
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viaoutoflove outoflove
8705 75c5 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoutoflove outoflove
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaoutoflove outoflove
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMerrry98 Merrry98
2099 c91d 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viaDOBRADUPA DOBRADUPA
1135 16ad
Reposted fromspes spes viaoutoflove outoflove
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
najpiękniejsze słowa, które można od kogoś usłyszeć: "musiałem ci o tym opowiedzieć". 
1158 80ed
Reposted fromdusielecc dusielecc viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viatobecontinued tobecontinued
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
Zapewniam Cię, że czekam jak wariat na jedno choć Twoje słowo, jak na telefon, który nigdy nie zadzwoni…
— Grażyna Szapołowska
Zwykło się mawiać, że "...najbardziej boli wtedy, kiedy idziesz w te same miejsca, ale bez tych samych ludzi... (...)
— jeden z komentarzy pod teledyskiem do piosenki "Spójrz" zespołu LemON.
9804 f60f
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl