Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viayanek yanek
2530 b629
Reposted frompeper peper viasomebunny somebunny
2305 dee5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastrzepy strzepy
1288 78d3 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutoflove outoflove
1575 c3de 500
0774 2b81 500

timbllr:

Believe by Dmitriy Berdnik
Via Flickr:
One shot exposure. Without PS

Jak długo mozna tęsknić za kimś kto nie tęskni za nami?
— 18:36
Reposted fromoutoflove outoflove
0616 4886
3601 9335 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viachrzrzrz chrzrzrz
1439 c629 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viachrzrzrz chrzrzrz
5079 eb11 500
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viainyou inyou
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...). 
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viainyou inyou
5609 863f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viainyou inyou
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viainyou inyou
5111 f294
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viainyou inyou
Brakuje między nami rozmowy, jednej szczerej rozmowy...
Reposted fromtygrysek tygrysek viainyou inyou
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kim lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy  nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— Shirin Kader - Zaklinacz słów
Reposted fromsaphirka saphirka viainyou inyou
Reposted frommefir mefir viainyou inyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl