Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

7363 bbdf 500
0797 944d
Reposted fromslodziak slodziak viadouxsouvenirs douxsouvenirs

Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
9211 d686 500
Reposted fromerial erial viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viatobecontinued tobecontinued
Gdyby tylko ludzie mówili sobie nawzajem to, co naprawdę myślą.
— John Irving „Świat według Garpa”
9226 7113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
1390 257e 500
Reposted fromoutline outline viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
6194 e389

foxeia:

Belen Hostalet

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaMerrry98 Merrry98
Dlaczego miałaby trwać w związku na przeczekanie, każdego dnia udawać, oszukiwać własne serce? Poczeka. Poczeka na mężczyznę swojego życia. Na fajerwerki. Na grzmoty. Na smutek, ale prawdziwy. Na złość, ale szczerą. Na uwielbienie. Na miłość.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl