Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

2411 f431 500
Minęło osiem miesięcy. Z Nią życie miało smak. Cokolwiek się z Nią robiło, miało się poczucie, że to coś wspaniałego. Choćby zakupy w sklepie spożywczym. Nie mam skłonności do przygód, ale przy Niej czułem się śmielej. A teraz to wszystko zostało mi zabrane. Czuję się nic niewart. Była olśnieniem. Jakbym patrzył w Słońce, wiedziałem że nie wolno, ale wrażenie było tak przemożne, że nie mogłem przestać. Móc na nią patrzeć to coś wspaniałego.
— GYPSY S01E01
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
9936 5132
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viawakemeupx wakemeupx
2818 dab3 500
Reposted frompulperybka pulperybka viawakemeupx wakemeupx
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viawakemeupx wakemeupx
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
9966 cc9d
Reposted fromaletodelio aletodelio viamaua maua
9097 0609 500

lostinpersona:

Darling, John Schlesinger (1965)

Reposted fromLittleJack LittleJack viamaua maua
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
4412 e230
5136 f5c8 500
Reposted fromkimik kimik viajointskurwysyn jointskurwysyn
2898 04bd

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

9012 a554
7703 4425 500
2314 30b3 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawakemeupx wakemeupx
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl