Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i  to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE.
Reposted fromwaflova waflova viatobecontinued tobecontinued
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
8915 82f6
Reposted fromretaliate retaliate viajointskurwysyn jointskurwysyn
3093 48c6 500

July 20 2017

"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoutoflove outoflove
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viadouxsouvenirs douxsouvenirs
5976 9689 500
9115 9b18
Reposted fromlittlefool littlefool viazapominanie zapominanie
1978 5899
3765 6b9b
6852 48b4 500
Reposted fromiloveyou iloveyou viastoryofmylife storyofmylife

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłeś zapomnieć o mnie w ciągu kilku godzin...

I jest mi kurwa całkiem wstyd, że potrafiłaś zapomnieć o mnie w ciągu kilku dni…

Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
9946 77b0
9887 b85f
Reposted fromamatore amatore viadouxsouvenirs douxsouvenirs
Coś tam mi szeptałeś, że Cię więcej nie opuszczę,
Może to było szczere, ale później raczej smutne
Tak już jest, gdy się widzi błędy tylko cudze.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Reposted frombluuu bluuu viamaua maua
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl