Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2020

Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”
8649 edb6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
8893 99ca 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viadotkliwie dotkliwie
7736 8a3d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaflyingheart flyingheart
4513 5ada 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadotkliwie dotkliwie
9367 bee4 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaweheartit weheartit
9322 19e4 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaweheartit weheartit
2654 9361 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
2337 ea69 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Niech pan mi powie, jeśli pan wie. I dlaczego, skoro kochałem ją jak nikogo na świecie, nie umieliśmy z sobą być? Kochałem, to zresztą jakby nic nie powiedzieć. Nieraz czułem, jakby to ona dopiero dała mi moje życie. Jakby to nie ona z mojego żebra, lecz ja z jej żebra, odwrotnie niż w Piśmie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
9174 63e5 500
9328 288d 500
4123 c9a6 500
Reposted frommiischa miischa viatobecontinued tobecontinued
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotkliwie dotkliwie
6611 7af2 500
Reposted fromerial erial viadotkliwie dotkliwie
6678 8f21 500
Reposted fromerial erial viadotkliwie dotkliwie
3844 cce5 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...